Trang chủ   |   Tìm thuốc theo bệnh    |   Tìm hiểu bệnh   |  Thuốc nam    |   Thuốc đông y   |   Nhà thuốc uy tín     |     Tin sức khỏe   |   Thi luật giao thông    |    Cây thuốc   |  Diễn đàn    |    Liên hệ
    Trang chủ   |   Tìm thuốc theo bệnh    |   Tìm hiểu bệnh   |  Thuốc nam    |   Thuốc đông y   |   Nhà thuốc uy tín     |     Tin sức khỏe   |  Diễn đàn    |    Liên hệ
|A(4) | B(172) | C(480) | D(192) | G(78) | H(131) | K(89) | L(145) | M(227) | N(196) | O(2) | P(23) | Q(55) | R(189) | S(186) | T(542) | U(4) | V(89) | X(47) | Y(1) | Khác(181) |
1 . Râm Trung Quốc
2 . Ráng bay
3 . Ráng biển
4 . Ráng can xỉ hình phảng
5 . Ráng can xỉ lá dài
6 . Ráng can xỉ lá nhỏ
7 . Ráng can xỉ lông to
8 . Ráng can xỉ thân có lông
9 . Răng cưa lá rộng
10 . Răng cưa mũi nhọn
11 . Rau diếp đắng
12 . Rau diếp đắng lá nhỏ
13 . Rau diếp đắng lá răng
14 . Rau diếp đắng nhiều đầu
15 . Rau diếp đắng núi
16 . Rau dớn
17 . Rau đông
18 . Rau dừa nước
19 . Râu hùm
20 . Râu hùm lớn
21 . Rau khúc
22 . Ráy đuôi nhọn
23 . Ráy gai
24 . Ráy lá mũi tên
25 . Ráy leo
26 . Ráy leo Cathcart
27 . Ráy leo Hồng Kông
28 . Ráy leo lá lớn
29 . Ráy leo lá rách
30 . Ráy leo Trung Quốc
31 . Ráy ngót
32 . Ráy nham
33 . Rọc rạch lửa
34 . Roi
35 . Roi đỏ
36 . Roi mật
37 . Rong bún nhiều nhánh
38 . Rong cải biển nhẵn
39 . Rong đá cong
40 . Rong đại bò
41 . Rong đầm lầy
42 . Rong đuôi chó
43 . Rong đuôi chồn
44 . Rong thạch
45 . Rong thun thút nhánh đốt
46 . Rong thuốc giun sần
47 . Rong xương cá
48 . Rong xương cá
49 . Rùm nao
50 . Rum thơm
51 . Rung rìa
52 . Rung rúc
53 . Rung rúc lá lớn
54 . Rung rúc nhiều hoa
55 . Ráng yểm dực cánh
56 . Ráng yểm dực rỗ
57 . Rau bánh lái
58 . Rau báo rừng
59 . Rau bép
60 . Rau càng cua
61 . Rau càng cua bốn lá
62 . Rau câu chỉ vàng
63 . Rau câu dẹp
64 . Rau chân vịt
65 . Rau má mỡ
66 . Rau má núi
67 . Rau mát
68 . Râu mèo
69 . Rau mỏ
70 . Rau mui
71 . Rau muối
72 . Rau muống
73 . Rau mương đất
74 . Rau mương đứng
75 . Rau răm
76 . Rau răng hoẵng đẹp
77 . Rau răng hoẵng lá hẹp
78 . Rau rễ xé
79 . Râu rồng
80 . Rau rươi
81 . Rau rươi đơn giản
82 . Rau rươi lá bắc
83 . Rau rươi lông tuyến
84 . Rau rút
85 . Rau sam
86 . Rẻ quạt
87 . Rẻ quạt núi
88 . Rết nây Trung Quốc
89 . Rêu hồng đài
90 . Rêu lá vẩy
91 . Rêu than
92 . Riềng
93 . Riềng ấm
94 . Riềng bẹ
95 . Riềng dơi
96 . Riềng lưỡi ngắn
97 . Râm
98 . Râm bụt
99 . Râm bụt kép
100 . Râm bụt leo
101 . Râm bụt xẻ cánh
102 . Răng cưa tía
103 . Rạng đông
104 . Ráng đuôi phụng gần
105 . Ràng ràng
106 . Ràng ràng Ford
107 . Ráng song quần
108 . Ráng song quần lá đơn
109 . Ráng thổ xỉ bò
110 . Ráng tiên tọa gai nhỏ
111 . Ráng vi lân nhám
112 . Rau chua
113 . Rau cúc sữa
114 . Rau đắng
115 . Rau đắng biển
116 . Rau đắng đất
117 . Rau đắng lá lớn
118 . Rau đắng lông
119 . Rau diếp
120 . Rau diếp dại
121 . Rau khúc dưới trắng
122 . Rau khúc nhiều thân
123 . Rau khúc tẻ
124 . Rau lưỡi bò
125 . Rau má
126 . Rau mác
127 . Rau mác tròn
128 . Rau má lá rau muống
129 . Rau má lá to
130 . Rau má lông
131 . Rau mương hoa nhỏ
132 . Rau mương lông
133 . Rau mương
134 . Rau ngổ
135 . Rau ngổ lá đối
136 . Rau om
137 . Rau om Trung Quốc
138 . Rau phong luân
139 . Rau phong luân nhỏ
140 . Rau pơ la
141 . Rau sắng
142 . Rau tai voi
143 . Rau tàu bay
144 . Rau tế tấm
145 . Rau tinh tú
146 . Rau tô
147 . Rau vi
148 . Rau vi lá dừa
149 . Rau xương cá
150 . Ráy
151 . Re cẩm chướng
152 . Rè đẹp
153 . Re đỏ
154 . Rễ gió
155 . Re mốc
156 . Re mới hoa thưa
157 . Re mới lá có đuôi
158 . Re mới Lecomte
159 . Re nác
160 . Rẹp
161 . Riềng Malacca
162 . Riềng nếp
163 . Riềng rừng
164 . Riềng tàu
165 . Riều
166 . Riều hoa
167 . Rì rì
168 . Rì rì cát
169 . Rì rì lớn lá
170 . Rọc rạch
171 . Rong guột chùm
172 . Rong hồng vân
173 . Rong ly chẻ hai
174 . Rong ly hoa vàng
175 . Rong mái chèo
176 . Rong mắt
177 . Rong mơ
178 . Rong mơ mềm
179 . Rong nái
180 . Rong sừng ngắn
181 . Ruộng cày
182 . Ruột gà nhỏ
183 . Ruột gà phún
184 . Ruột gà vung
185 . Rụt
186 . Rút dại
187 . Rút gân
188 . Rút nước
189 . Rút roi


  Share Topic   

1 . Râm Trung Quốc    2 . Ráng bay   3 . Ráng biển    4 . Ráng can xỉ hình phảng    5 . Ráng can xỉ lá dài    6 . Ráng can xỉ lá nhỏ    7 . Ráng can xỉ lông to    8 . Ráng can xỉ thân có lông    9 . Răng cưa lá rộng    10 . Răng cưa mũi nhọn    11 . Rau diếp đắng    12 . Rau diếp đắng lá nhỏ    13 . Rau diếp đắng lá răng    14 . Rau diếp đắng nhiều đầu    15 . Rau diếp đắng núi    16 . Rau dớn   17 . Rau đông    18 . Rau dừa nước   19 . Râu hùm    20 . Râu hùm lớn    21 . Rau khúc   22 . Ráy đuôi nhọn    23 . Ráy gai   24 . Ráy lá mũi tên    25 . Ráy leo    26 . Ráy leo Cathcart    27 . Ráy leo Hồng Kông    28 . Ráy leo lá lớn    29 . Ráy leo lá rách    30 . Ráy leo Trung Quốc   31 . Ráy ngót    32 . Ráy nham    33 . Rọc rạch lửa    34 . Roi    35 . Roi đỏ    36 . Roi mật    37 . Rong bún nhiều nhánh    38 . Rong cải biển nhẵn    39 . Rong đá cong    40 . Rong đại bò    41 . Rong đầm lầy    42 . Rong đuôi chó    43 . Rong đuôi chồn    44 . Rong thạch    45 . Rong thun thút nhánh đốt    46 . Rong thuốc giun sần    47 . Rong xương cá    48 . Rong xương cá    49 . Rùm nao   50 . Rum thơm    51 . Rung rìa    52 . Rung rúc    53 . Rung rúc lá lớn    54 . Rung rúc nhiều hoa    55 . Ráng yểm dực cánh    56 . Ráng yểm dực rỗ    57 . Rau bánh lái    58 . Rau báo rừng    59 . Rau bép    60 . Rau càng cua   61 . Rau càng cua bốn lá    62 . Rau câu chỉ vàng    63 . Rau câu dẹp    64 . Rau chân vịt    65 . Rau má mỡ   66 . Rau má núi    67 . Rau mát    68 . Râu mèo    69 . Rau mỏ    70 . Rau mui    71 . Rau muối   72 . Rau muống    73 . Rau mương đất    74 . Rau mương đứng    75 . Rau răm    76 . Rau răng hoẵng đẹp    77 . Rau răng hoẵng lá hẹp    78 . Rau rễ xé    79 . Râu rồng    80 . Rau rươi   81 . Rau rươi đơn giản    82 . Rau rươi lá bắc    83 . Rau rươi lông tuyến    84 . Rau rút    85 . Rau sam    86 . Rẻ quạt   87 . Rẻ quạt núi    88 . Rết nây Trung Quốc    89 . Rêu hồng đài    90 . Rêu lá vẩy    91 . Rêu than    92 . Riềng   93 . Riềng ấm   94 . Riềng bẹ    95 . Riềng dơi    96 . Riềng lưỡi ngắn    97 . Râm    98 . Râm bụt   99 . Râm bụt kép   100 . Râm bụt leo   101 . Râm bụt xẻ cánh    102 . Răng cưa tía    103 . Rạng đông    104 . Ráng đuôi phụng gần    105 . Ràng ràng    106 . Ràng ràng Ford    107 . Ráng song quần    108 . Ráng song quần lá đơn    109 . Ráng thổ xỉ bò    110 . Ráng tiên tọa gai nhỏ   111 . Ráng vi lân nhám    112 . Rau chua   113 . Rau cúc sữa   114 . Rau đắng   115 . Rau đắng biển    116 . Rau đắng đất    117 . Rau đắng lá lớn    118 . Rau đắng lông    119 . Rau diếp    120 . Rau diếp dại    121 . Rau khúc dưới trắng    122 . Rau khúc nhiều thân    123 . Rau khúc tẻ   124 . Rau lưỡi bò    125 . Rau má   126 . Rau mác    127 . Rau mác tròn    128 . Rau má lá rau muống   129 . Rau má lá to    130 . Rau má lông   131 . Rau mương hoa nhỏ    132 . Rau mương lông   133 . Rau mương    134 . Rau ngổ    135 . Rau ngổ lá đối    136 . Rau om    137 . Rau om Trung Quốc    138 . Rau phong luân   139 . Rau phong luân nhỏ   140 . Rau pơ la    141 . Rau sắng   142 . Rau tai voi    143 . Rau tàu bay   144 . Rau tế tấm    145 . Rau tinh tú   146 . Rau tô   147 . Rau vi   148 . Rau vi lá dừa    149 . Rau xương cá   150 . Ráy   151 . Re cẩm chướng    152 . Rè đẹp    153 . Re đỏ    154 . Rễ gió   155 . Re mốc    156 . Re mới hoa thưa    157 . Re mới lá có đuôi    158 . Re mới Lecomte    159 . Re nác    160 . Rẹp    161 . Riềng Malacca    162 . Riềng nếp   163 . Riềng rừng    164 . Riềng tàu   165 . Riều    166 . Riều hoa    167 . Rì rì    168 . Rì rì cát    169 . Rì rì lớn lá    170 . Rọc rạch    171 . Rong guột chùm    172 . Rong hồng vân    173 . Rong ly chẻ hai    174 . Rong ly hoa vàng    175 . Rong mái chèo    176 . Rong mắt    177 . Rong mơ    178 . Rong mơ mềm    179 . Rong nái    180 . Rong sừng ngắn    181 . Ruộng cày    182 . Ruột gà nhỏ    183 . Ruột gà phún    184 . Ruột gà vung    185 . Rụt    186 . Rút dại    187 . Rút gân    188 . Rút nước    189 . Rút roi     
 


   |    Tiểu đường    |    Viêm gan    |    Thẩm mỹ viện Hoa Kỳ    

Tên miền quốc tế . || Nam Duoc .


 

this 30 online.