EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Sống rắn sừng nhỏ

Sống rắn sừng nhỏ

Sống rắn sừng nhỏ - Albizia corniculata (Lour.) Druce, thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả: Cây gỗ nhỏ mọc đứng, cao 5mm, hay leo, dài tới 20m. Lá kép với 3-4 cặp lá bậc nhất; các lá này lại mang 4-10 cặp lá chét bậc hai thuôn, dài 8-25mm, rộng 5-16mm, không lông. Chuỳ hoa hình tháp mang các hoa đầu với 6-12 hoa không cuống; hoa nhỏ có cánh hoa 5mm, có lông; nhị cỡ 17. Quả dẹp, dài 11-21cm, rộng 2,6-4,2cm; hạt 7-12.

Bộ phận dùng: Vỏ - Cortex Albiziae Corniculatae.

Nơi sống và thu hái: Loài của Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippin, Bắc Borneo. Cây mọc trong các rừng hỗn giao thường xanh, các bìa rừng, các savan cây gỗ, các cồn cát và các vùng sau rừng sác trên đất nghèo từ vùng thấp tới vùng cao 1100m, khắp nơi ở nước ta từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

Công dụng: Vỏ cây được dùng chế nước gội đầu.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/596
http://chothuoc24h.com