EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Hoa thảo

Hoa thảo

Hoa thảo, Ý thảo - Dendrobium gratiosissimum Rchb. f., thuộc họ Lan - Orchidaceae.

Mô tả: Phong lan biểu sinh, có thân mảnh, thõng, dài 30-90cm, không có hành giả, hơi dày ở phía trên. Lá xoan - ngọn giáo, dài 7-10cm, rộng 10-13mm, nhọn, lõm ở đầu. Cụm hoa chùm ngắn ở phía trên, có 2-3 hoa trắng với một đốm vàng trên cánh môi, rất thơm.  

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Dendrobii Gratiosissimi.

Nơi sống và thu hái: Loài phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Thái Lan và Việt Nam. Ở nước ta, cây mọc ở rừng Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Cũng được sử dụng như Thạch hộc.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/306
http://chothuoc24h.com