EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> U du nghiêng

U du nghiêng

U du nghiêng, Cói ba cạnh, Cói bông sang - Cyperus nutans Vahl, thuộc họ Cói - Cyperaceae.

Mô tả: Cây thảo có thân đơn, cao 30-60cm, có 3 cạnh. Lá ngắn hơn thân, rộng 3-4mm, bẹ ứng đỏ. Cụm hoa với lá bắc dài đến 30cm, mang nhiều tia dài 3-4cm; bông nhỏ dính nghiêng, nhọn, dài 1,4-1,6cm; vẩy 9-10 mỗi bên, lưng màu đỏ đến trắng. Quả bế cao 1,5mm, màu ngà.

Bộ phận dùng: Rễ - Radix Cyperi Nutantis.

Nơi sống và thu hái: Loài phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Xri Lanca, Việt Nam, Inđônêxia, Philippin, Tân Ghinê và châu Phi. Ở nước ta cây mọc từ Hòa Bình, Thanh Hóa tới Ðồng Tháp.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Trung Quốc, người ta dùng rễ cây chữa trẻ em sốt cao.

Ghi chú: Có một thứ gọi là U du mần trầu - Cyperus nutans Vahl subsp. eleusinoides (Kunth) Koy., chỉ khác với loài trên ở bông nhỏ nhỏ hơn, đơm dày hơn và vẩy có mũi; cũng được dùng làm thuốc cầm máu, tán huyết.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/2980
http://chothuoc24h.com