EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Bèo tấm

Bèo tấm

Bèo tấm hay Bèo cám - Lemna minor L., thuộc họ Bèo tấm - Lemnaceae.

Mô tả: Cây thuỷ sinh mọc nổi. Thân là tản hình thấu kính lồi rộng 4-5mm, mang một rễ và mọc chồi thành thân khác. ít thấy cụm hoa; thường chỉ là một mo, trong đó có 2 hoa đực với 2 nhị và một hoa cái với một bầu.

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Lemnae.

Nơi sống và thu hái: Loài phổ biến khắp thế giới, mọc hoang ở các ao, đầm, vũng. Có thể thu hái cây quanh năm. Dùng tươi hay phơi khô.

Tính vị, tác dụng: Là loại thuốc dân gian dùng giải nhiệt, làm ra mồ hôi, lợi tiểu, bạt sốt, cầm máu.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thường dùng uống trong giải cảm sốt, chữa bí tiểu, đái buốt, đái dắt. Dùng ngoài chữa mụn nhọt, bệnh ngoài da. Ngày dùng 10-20g sắc hoặc tán bột uống.

100 - Bèo tấm tía

Bèo tấm tía, Bèo đánh trống - Spirodela polyrrhiza (L.) Schicil, thuộc họ Bèo tấm - Lemnaceae.

Mô tả: Tản xoan hay tròn, rộng 6-8mm dài hơn ngang 1-1,5 lần, gân 7-16, khó nhận, mặt dưới đỏ, mỗi tản mang 7-21 rễ. Mo có hai môi; buồng mang hai nhị; noãn 1-2, đứng trong lá noãn.

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Spirodelae; thường gọi là Phù bình.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc trà trộn với các loại bèo khác trên ao hồ, ruộng khắp nơi.

Tính vị, tác dụng: Vị cay, tính hàn; có tác dụng phát tán phong nhiệt, trừ phong chống ngứa, lợi tiểu, tiêu thũng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thường dùng trị sởi không mọc, mày đay, ghẻ ngứa, phù thũng, đái ít. Liều dùng 3-9g dạng thuốc sắc. Dùng ngoài với lượng vừa phải, giã cây tươi đắp, rửa.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/29
http://chothuoc24h.com