abortion pill online

abortion pill online
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Gia đỏ trong

Gia đỏ trong

Gia đỏ trong, Giả đỗ trọng - Cleghornia dongnaiensis Pierre (Giadotrum dongnaiense (Pierre) Pichon), thuộc họ Trúc đào - Apocynaceae.

Mô tả: Dây leo có vỏ nâu, dễ tách ra thành mảng rộng. Lá thuôn, có đuôi và tù ở đầu, nhọn ngắn ở gốc, dạng màng, dài 8-11cm, rộng 2,5-3,5cm. Hoa xếp 3-5 cái thành xim ở ngọn và nách lá, dài 3-8cm.

Bộ phận dùng: Vỏ - Cortex Cleghorniae Dongnaiensis.

Nơi sống và thu hái: Loài đặc hữu ở miền Nam Việt Nam, gặp ở rừng Bảo chánh thuộc tỉnh Ðồng Nai và một số nơi khác thuộc các tỉnh Kontum, Gia Lai và Ðắc Lắc.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Vỏ dùng làm thuốc trị lỵ.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/263
http://chothuoc24h.com