abortion clinics in louisville ky

abortion clinics in louisville ky go
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Ba gạc kích

Ba kích lông

Ba kích lông, Ba kích quả to, Nhàu Nam Bộ - Morinda cochinchinensis DC., thuộc họ Cà phê - Rubiaceae.

Mô tả: Cây nhỡ, thân có lông vàng dày, nằm. Lá có phiến thon, chóp có đuôi, dài 5-10mm, đen lúc khô, hai mặt có lông vàng, dày ở gân chính, gân phụ 10-12 cặp; cuống dài 4-10mm; lá kèm mỏng, nhọn, có lông. Tán hoa 5-8 mỗi tán mang 30-40 hoa, cuống tán 3,3cm, hoa không cuống, lúc khô đen; đài cao 1,5mm, tràng có ống cao 2,2mm, trắng. Quả hợp, to vào cỡ 2cm, vàng khi chín sau đỏ.

Bộ phận dùng: Rễ - Radix Morindae Cochinchinensis, thường có tên là Ðại quả Ba kích.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở các tỉnh phía Nam, gặp nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên; Kontum, Gia Lai, Ðắc Lắc, Lâm Ðồng. Thu hái rễ quanh năm. Rễ gầy và ít thịt hơn Ba kích.

Tính vị, tác dụng: Vị cay ngọt tính hơi ấm; có tác dụng làm ngừng ho, trừ phong.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ta thường dùng như Ba kích.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1614
http://chothuoc24h.com