buy cheap abortion pill

abortion pill online chrissimpsonphotography.com
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Ba chĩa

Ba chĩa

Ba chĩa - Aglaia merostele Pell, thuộc họ Xoan - Meliaceae.

Mô tả: Cây gỗ nhỡ ít nhánh. Lá kép to, có cuống chung dài 1-1,5m mang 25-27 cặp lá chét thuôn dài 35-45cm, mỏng, mặt trên không lông, mặt dưới có lông như nhung màu hung. Chuỳ hoa ở ngọn, có lông, hoa vàng cao 2mm; bao phấn 5; bầu 3 ô. Quả mọng xoan, cao 4cm, màu vàng; hạt 1

Một đoạn lá kép; Cụm hoa; Nhánh quả.

Bộ phận dùng: Lá - Folium Aglaiae.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở rừng thường xanh ở Gia Lai và Ðồng Nai.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Quả ăn được, lá dùng chữa sốt rét.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1600
http://chothuoc24h.com