EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tóp mỡ Graham

Tóp mỡ Graham

Tóp mỡ Graham - Flemingia grahamiana Wight et Arn., thuộc họ Ðậu - Fabaceae.

Mô tả: Cây bụi cao 1m; nhánh không lông, bóng. Lá có 3 lá chét; lá chét thon, dài 6-10cm, mặt trên có lông, mặt dưới có lông dày vàng, gân phụ 5-7 cặp, lồi mặt dưới; lá kèm xoan rộng, cao 5mm. Chùm dày ở nách lá, dài đến 5cm, có lông vàng; lá bắc xoan nhọn, dài 3-4mm, đài có lông; tràng xanh xanh hay hường, dài 7mm. Quả tròn, dài, phình, dài 8mm, có lông và tuyến; hạt 2, to 2mm, nâu.

Bộ phận dùng: Bột nhựa của tuyến ở quả.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở các trảng cỏ đến 1500m, nhất là ở các tỉnh Tây nguyên từ Kon Tum đến Lâm Ðồng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ta thường dùng làm cây phân xanh.

Ở Tây Phi và Nam ả Rập, người ta dùng chất bột nhựa từ các tuyến của quả làm thuốc trừ giun.http://caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1497
http://chothuoc24h.com